Osuustoiminta yhä merkittävä osa yhteiskuntaa 0

Satakunnan Osuuskauppa järjesti 28.9.2017 Porissa seminaarin yhdessä Pellervo-Seura ry:n kanssa. Yritykset maakunnallisena voimavarana-seminaarissa käsiteltiin monipuolisesti sitä, millä tavoin yritykset maakuntaa hyödyttävät sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia Satakunnan alueen yrityselämä mahdollisesti tulevaisuudessa kohtaa.

Seminaarissa nousi esiin erityisesti osuuskuntien asema maakunnassa. Satakunnan alueella toimii monenlaisia osuuskuntia, joista isoimmat ovat kuluttajaosuuskuntia, joihin osuuskauppakin lukeutuu.

Toimitusjohtaja Harri Tuomi nosti omassa puheenvuorossaan esiin 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Satakunnan Osuuskaupan merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset. Huomiot perustuvat Ari Karppisen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä tekemään tutkimukseen.

Satakunnan Osuuskauppa on alueensa suurin yksityisalojen työllistäjä, se työllistää suoraan 1200 työntekijää, lisäksi välillisesti 500 työntekijää. Osuuskaupan investoinnit toimialueellaan hyödyntävät paikallisia toimijoita, sillä kaikki mahdollinen hankitaan omalta toimialueelta. Osuuskaupalle tärkeä lähiruoka ja sen ostot paikallisilta tuottajilta ovat yksi väylä siihen, että raha jää kiertämään maakuntaan.

Myös Satakunnan Osuuskaupan omistajilleen maksamat Bonukset ovat merkittävä lisä satakuntalaisten ihmisten hyvinvointiin. Satakunnan Osuuskaupan yksi arvoista, Hyvä satakuntalainen, kertoo siitä, että tuoton lisäksi osuuskaupan tavoitteena on luoda hyvinvointia maakuntaan. Satakunta halutaan pitää mahdollisimman elinvoimaisena ja houkuttelevana, siksi osuuskauppa panostaa vahvasti esimerkiksi kulttuuriin, yhteiskunnalliseen toimintaan sekä urheiluun, jossa painopiste on lasten ja nuorten liikunnassa, summasi toimitusjohtaja Harri Tuomi.

Seminaarin huipensi loppukeskustelu, jossa hahmotettiin tulevaisuuden osuustoimintaa. Osuustoiminnan tulevaisuus nähtiin valoisana, mikäli se pystyy kehittymään informaatioon perustuvassa yhteiskunnassa niin, että jäsenet kokevat osuustoiminnan edelleen tarpeelliseksi arjen helpotusta ja hyötyä tarjoavaksi tahoksi. Myös osuustoimintaan kuuluva vastuullisuus, kuten esimerkiksi ympäristöarvot, nostaa asemaansa erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa.

Loppukeskustelun pääset katsomaan täällä:

Ari Karppisen tutkimus Satakunnan Osuuskaupan aluetaloudelliset vaikutukset löytyy verkosta.

Leave a Reply